Fotogroep Waalre

Fotogroep Waalre is opgericht in 1988 en bestaat uit 18-20 enthousiaste amateurfotografen.

 

Bijeenkomsten

Iedere 2 weken op woensdagavond worden in ontmoetingscentrum het Huis van Waalre de foto’s besproken die de leden recentelijk gemaakt hebben. Een bijeenkomst duurt in principe van 20:00 tot 22:00 uur, en er worden maximaal 3 foto’s per lid besproken; de bespreking wordt afwisselend gedaan door een lid van de Fotogroep. De leden dragen allemaal bij aan de bespreking; zij geven aanvullende feedback op wat nog niet door de bespreker is aangegeven.
Na afloop is er nog een uurtje gelegenheid om onder genot van een drankje gezellig na te praten over fotografie of andere zaken die ons bezighouden.

De foto’s worden door de leden vooraf digitaal aangeleverd. Uiteraard kunnen ook geprinte foto’s worden besproken, maar de meeste foto’s worden getoond op een groot digitaal scherm. Tegenwoordig worden de meest aansprekende foto’s “getipt”; dat wil zeggen dat meerdere leden zo’n foto geschikt achten voor de jaarlijkse expositie of een fotowedstrijd. Dit dient als ondersteuning bij het selecteren van foto’s voor bijvoorbeeld onze jaarlijkse expositie.

Lid van de Koninklijke Fotobond

De Fotogroep is lid van de Fotobond. Dat betekent dat ieder lid ook automatisch lid wordt van de fotobond. Via de fotobond kan elk lid van álle faciliteiten van de Fotobond gebruikmaken en kan ook deelgenomen worden aan mentoraten en cursussen. Tevens ontvangt elk lid de maandelijkse nieuwsbrieven van de Fotobond rayon Brabant-Oost; in deze nieuwsbrieven staan de faciliteiten die het rayon biedt en alle informatie van aangesloten fotogroepen (exposities, lezingen e.d.).

 

Techniek is ondergeschikt

Iedereen fotografeert tegenwoordig digitaal, hetgeen heeft geleid tot een enorme toename van het aantal gemaakte foto’s. Heel zelden echter ook nog foto’s langs die op kleinbeeld-of 6×6 film gemaakt zijn en  in de donkere camera van de fotograaf eigenhandig afgedrukt zijn.

Bij de bespreking van de foto’s ligt de nadruk op creativiteit. De gebruikte techniek wordt vooral als middel gezien om het bedoelde resultaat te bereiken: een enkele keer is bijvoorbeeld diafragma of sluitertijd een relevant gegeven, maar de gebruikte camera komt bijna nooit tijdens de besprekingen aan de orde. Onderhuids, omvat de Fotogroep de nodige technische experts (dat heb je zo op fietsafstand van hightechbedrijven zoals ASML)die desgewenst bijspringen als iemand ergens niet uitkomt of twijfelt over een mogelijke aankoopkomen

Expositie en wedstrijden

Eenmaal per jaar houdt de Fotogroep een expositie waarbij zo’n 100 tot 120 geprinte foto’s uit het afgelopen jaar worden getoond. De expositie is gratis toegankelijk en wordt meestal druk bezocht door zowel vrienden en bekenden, leden van andere fotoclubs en andere belangstellenden.

Natuurlijk doen we als club mee met de wedstrijden die de Fotobond, waarvan we allemaal lid zijn, organiseert. Onze club lijkt de laatste jaren geleidelijk te stijgen in de “ranking” bijdergelijke wedstrijden.

Mentorschap

Regelmatig doet een deel van de leden mee aan een speciaal project begeleid door een mentor, al dan niet, van de Fotobond. Die mentor legt bijvoorbeeld de nadruk (via coachen) op het creëren van samenhangende projecten met een eigen stijl en/of thema.

Uitstapjes

Een of twee keer per jaar gaan we gezamenlijk op pad naar een bijzondere expositie of een bijzondere plaats. Daarnaast gaan we eenmaal per jaar met de hele club een weekend op pad. We bezoeken dan fotogenieke plaatsen en verblijven meestal in een prijsvriendelijke logeergelegenheid. Ook houden we soms een praktijkavond, waarin een bijzondere technieken zoals avond/nachtfotografie of macrofotografie worden behandeld.

Lidmaatschap

Fotogroep Waalre heeft niet de ambitie om heel groot te worden. Amateurfotografen die hun prestaties in clubverband op een hoger plan willen brengen, zijn altijd welkom en worden uitgenodigd om gedurende 3 maanden kostenloos de sfeer en werkwijze te proeven. Na die tijd wordt in onderling overleg besloten om al dan niet met elkaar door te gaan.

DE contributie bedraagt momenteel 100 euro per jaar. Dit is inclusief het lidmaatschap van de Fotobond.

Organisatie en bestuur

De fotogroep is heeft de vorm van een vereniging en is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit 5 bestuursleden. Zij verdelen onderling de taken. Daarnaast is er een expositie- een kas- én een uitjescommissie. Met zijn allen trekken we de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              kar en stimuleren we de fotografie.

nadere informatie